Kinderen

Spraak - en taalstoornissen

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Deze stoornis ( fonologisch of fonetisch) kan voorkomen bij kinderen door een foutieve ontwikkeling van de spraak, maar kan ook verworven zijn door een hersentrauma (dysartrie, verbale apraxie). Afwijkend mondgedrag, mondademhaling, duimzuigen en infantiel slikken komen vaak voor in combinatie met articulatiestoornissen. Met deze gedragsmatige therapie leert het kind de correcte tong- en lipbewegingen om veilig en correct te slikken en de tandplaatsing te behouden.

Slikstoornissen en afwijkend mondgedrag

Afwijkend mondgedrag, mondademhaling, duimzuigen en infantiel slikken komen vaak voor in combinatie met articulatiestoornissen. Met deze gedragsmatige therapie leert het kind de correcte tong- en lipbewegingen om veilig en correct te slikken en de tandplaatsing te behouden.

Articulatiestoornissen

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Deze stoornis (fonologisch of fonetisch) kan voorkomen bij kinderen door een foutieve ontwikkeling van de spraak, maar kan ook verworven zijn door een hersentrauma (dysartrie, verbale apraxie).

Stemstoornissen

Kinderen met een ernstige of langdurige heesheid, te wijten aan een functionele stoornis (verkeerd stemgebruik, stemmisbruik), of een organische stoornis ( stembandknobbels, poliepen, stembandverlamming,...). Afhankelijk van de oorzaak leren ze hun stem goed te gebruiken.

 Leerproblemen, leerstoornissen 

Niet bij elk kind verloopt het leren lezen, schrijven en/of rekenen even vlot. Met logopedische therapie kunnen we even terug gaan tot daar waar het nog moeilijk gaat. De kinderen extra ondersteunen en remediƫren. Wanneer er sprake is van leesstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie), stellen we de diagnose en maken we een attest met de nodige STICORDI-maatregelen.

Heb je een vraag, een opmerking of wil je een afspraak?
klik hier om te mailen