Volwassenen

Neurologische spraak -, taal en slikstoornissen

Personen met afasie, verbale apraxie, dysarthrie en dysfagie ten gevolge van een hersentrauma, CVA, door een chronische stoornis (dementie, parkinson, MS, MSA/AMS, ALS) of andere oorzaken. Wanneer nodig kan er ook gezocht worden naar ondersteunende communicatie middelen.

Stemstoornissen

Volwassenen met een ernstige of langdurige heesheid, te wijten aan een functionele stoornis (verkeerd stemgebruik, stemmisbruik), of een organische stoornis (stembandknobbels, poliepen, stembandverlamming). Goed stemgeven is een combinatie van verschillende aspecten (ademhaling, resonantie,…), afhankelijk van de oorzaak leer je dit alles correct te gebruiken voor een optimaal stemgeluid.