builderall

Logopedie voor kinderen 

 

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Deze stoornis ( fonologisch of fonetisch) kan voorkomen bij kinderen door een foutieve ontwikkeling van de spraak, maar kan ook verworven zijn door een hersentrauma (dysartrie, verbale apraxie). Afwijkend mondgedrag, mondademhaling, duimzuigen en infantiel slikken komen vaak voor in combinatie met articulatiestoornissen. Met deze gedragsmatige therapie leert het kind de correcte tong- en lipbewegingen om veilig en correct te slikken en de tandplaatsing te behoude

Afwijkend mondgedrag, mondademhaling, duimzuigen en infantiel slikken komen vaak voor in combinatie met articulatiestoornissen. Met deze gedragsmatige therapie leert het kind de correcte tong- en lipbewegingen om veilig en correct te slikken en de tandplaatsing te behouden.

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Deze stoornis (fonologisch of fonetisch) kan voorkomen bij kinderen door een foutieve ontwikkeling van de spraak, maar kan ook verworven zijn door een hersentrauma (dysartrie, verbale apraxie).

Vallen en opstaan en tussendoor leer ik nog koprollen

Kinderen met een ernstige of langdurige heesheid, te wijten aan een functionele stoornis (verkeerd stemgebruik, stemmisbruik), of een organische stoornis ( stembandknobbels, poliepen, stembandverlamming,...). Afhankelijk van de oorzaak leren ze hun stem goed te gebruiken.

Niet bij elk kind verloopt het leren lezen, schrijven en/of rekenen even vlot. Met logopedische therapie kunnen we even terug gaan tot daar waar het nog moeilijk gaat. De kinderen extra ondersteunen en remediëren. Wanneer er sprake is van leesstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie), stellen we de diagnose en maken we een attest met de nodige STICORDI-maatregelen.

Neem gerust contact op, of kijk waarvoor je nog terecht kan bij opns.